/
BACK

Dyveke Bredsdorff, Rowland Hill, Gray Wielebinski Time Crush

06.09-22.09.19Time Crush viser individuelle værker af de tre kunstnere Gray Wielebinski, Rowland Hill og Dyveke Bredsdorff, der på hver deres måde arbejder med identitetsskabelse og dét at performe køn, politik, krop og følelser. Ud over de individuelle værker, inviterer kunstnerne med et fælles værk af lyd og billeder beskueren ind i en bredere historisk samtale om informationsprivilegier og herskende former for mediering.

Med fotoserierne Eyes Eyes, Eyes Eyes (Orlando) og Eyes Eyes (Pearl Earring) portrætterer Dyveke Bredsdorff forskellige intime aspekter af queerness og drag. I Eyes Eyes møder vi små dryp af hverdagshengivenhed i form af sort/hvid 35mm fotografier. Eyes Eyes (Orlando), en serie af 120mm pinhole fotografier refererer en ønsket fortid gennem historisk drag, og cyantopierne Eyes Eyes (Pearl Earring) viser aftryk af kostumedele.

Rowland Hills videoværk Interesting Times, som består af en række Eurodance mix-numre og DJ-sæt fra 1990’erne, præsenterer en ildevarslende læsning af Storbritanniens nuværende forhold til EU. Eurodance-genren, som opstod i kølvandet på Berlinmurens fald, er karakteriseret ved en lyrisk optimisme sammensat med en emotionelt ladet moltone, samples af stormskyer samt beats der antyder både eufori og nødsituation. Interesting Times synes at pege på et potentielt fællesskab og samvær gennem dans mens den italesætter den stemning af tvivl og håb, der kendetegner den nuværende europæiske politiske krise.

Gray Wielebinskis tekstilskulpturer- og collager undersøger køn, erfaringer og seksualitet, og hvordan disse kategoriseringer krydser andre magt- og identitetsstrukturer. Som trans/non-binær er værkerne en forlængelse af Grays egen undersøgelse af deres forhold til køn, krop og socialisering, især ambivalensen omkring maskulinitetsmarkører. Med sin praksis inviterer Gray os til at beskæftige os med de realiteter og kontekster som vi lever i, samtidig med at lege med tanker om og repræsentationer af alternativer.

Udstillingen bindes sammen af en real-time projektion af en fælles YouTube fan mix playliste, der kan ses som en invitation ind i gruppens research og samtale om de emner der optager dem: både private og offentlige arkiver, repræsentationer af barndom og identitetsmarkører, fan fiction og dragkostumer.

Udstillingen er gjort mulig med støtte fra Statens Kunstfond og Odense Kommunes Kulturpulje

-

Dyveke Bredsdorff (f.1989, Anholt, Danmark) arbejder med tekst, performance, fotografering, 16mm film og skulptur. Hendes praksis udforsker forholdet mellem private følelser og offentlighed. Hun er interesseret i at skabe nye diskurser omkring lesbisk feminisme, identitet og begær. Bredsdorff har udstillet på Turf Projects (Croydon), The Deptford Xspace (London), The Dyson Galleri (London), SLOW Galerie (Paris), Efterårsudstillingen 2015 (København) og Tøjhusmuseet (København). Bredsdorff er uddannet fra Slade School of Fine Art i London og fra Det Fynske Kunstakademi.
www.dyveke.nu

Rowland Hill (f.1989, Leicester, UK) har base i Manchester og arbejder med performance, video, tekst og lyd. Hill har en baggrund indenfor teater og musik og bruger ofte denne i sin kunstneriske praksis til at undersøge forskellige former for gestik og koreografiske regimer i samarbejde med komponister, tolke og dansere. Hun har præsenteret sit arbejde på en række udstillingsplatforme herunder Copenhagen Contemporary Art Center, ICA (London), Raven Row (London), Horse Hospital (London), Splendor (Amsterdam), Fracto Film Encounter (Berlin), Whitworth Art Gallery (Manchester), Kgnm Fest (Köln), Flux Factory (NYC) og The Geffen Contemporary på MOCA (LA). Hill er uddannet fra Slade School of Fine Art i 2017.
www.rowland-hill.com

Gray Wielebinski (f. 1991, Dallas, Texas) arbejder i London og Los Angeles. De er uddannet fra Slade School of Fine Art. De har senest haft soloudstillinger på Seager Gallery (London, kurateret af DATEAGLE ART), B.Dewitt Gallery (London), Primary (Nottingham) og Gazelli Art House (London). Derudover har Wielebinski for nyligt deltaget i en gruppeudstilling på Gazelli Art House med bl.a. Nan Goldin, på J Hammond Projects og South Kiosk i London og hos Turf Projects (Croydon). De har en kommende udstilling på Lychee One i London og arbejder på en kommission til Deptford X Festival 2019.
www.graywielebinski.com


ENG

Time Crush
06.-22.9.19

Organon Exhibition Space is happy to present the group exhibition Time Crush.

Time Crush shows individual works by artists Gray Wielebinski, Rowland Hill and Dyveke Bredsdorff, who each work with aspects of identity formation and performativity related to gender, politics, body and emotions. In addition to their individual works, the show includes a collaborative piece that invites the viewer into a broader historical conversation about information privileges and prevailing forms of mediation.

The three photo series Eyes Eyes, Eyes Eyes (Orlando) and Eyes Eyes (Pearl Earring) by Dyveke Bredsdorff portray different aspects of queerness and drag. In Eyes Eyes we get a glimpse into intimate moments of everyday affection in the form of black and white 35mm photographs. Eyes Eyes (Orlando), a series of 120mm pinhole photographs, refers to a desired past through the reference to historical drag, and the cyanotypes Eyes Eyes (Pearl Earring) show prints of costume parts.

Interesting Times by Rowland Hill presents a portentous reading of Britain’s current relationship with the European Union project in the form of a 1990s Eurodance mix-track, adapted for Time Crush into a video piece. Emerging in the aftermath of the Berlin Wall, this musical genre is noted for its lyrical optimism coupled with an emotively charged minor key, storm cloud samples and beats that suggest states of both euphoria and emergency. Interesting Times initiates a potential for togetherness through dance whilst appearing to reference the present political crisis in an unsettling blend of doubt and hopefulness.

Gray Wielebinski's textile sculptures and collages examine gender, experience and sexuality, and how these categorizations intersect with other power and identity structures. As trans/non-binary, the works are an extension of Gray's own study of their relationship to gender, body and socialization, specifically about ambivalent relationships to masculinity. With their practice, Gray invites us to deal with the realities and contexts in which we live, while at the same time imagining and proposing alternatives, even if it’s just in our imaginations.

A collaborative YouTube fan mix playlist playing real time in the exhibition space can be seen as an invitation into the group's research and conversation about the topics that occupy them; both private and public archives, representations of childhood and identity, fan fiction and costumes.

The exhibition is made possible with kind support from Statens Kunstfond and Odense Kommunes Kulturpulje

-

Dyveke Bredsdorff (b.1989, Anholt, Denmark) is an artist working within various media such as text, performance, photography, 16mm film and sculpture. Her practice explores the relationship between emotion and public expression specifically invested in reframing contemporary lesbian feminism and identity investigating visibility, representation, and lesbian feelings and desires. She has exhibited at Turf Projects (Croydon), The Deptford Xspace (London), The Dyson Gallery (London), SLOW Galerie (Paris), Efterårsudstillingen 2015 (Copenhagen) and Tøjhusmuseet (Copenhagen). Bredsdorff graduated with an MFA from Slade School of Fine Art in London in 2018 and Funen Art Academy in 2016.
www.dyveke.nu

Rowland Hill (b.1989, Leicester, UK) is an artist based in Manchester working across performance, moving image, text and sound. Drawing on a background in theatre and
music her work plays with gestural and choreographic regimes, often with a host of collaborators including composers, interpreters and dancers. She has presented her work at spaces and platforms including Copenhagen Contemporary Art Centre, ICA (London), Raven Row (London), The Horse Hospital (London), Splendor (Amsterdam), Fracto Film Encounter (Berlin), Whitworth Art Gallery (Manchester), Kgnm Fest (Cologne), Flux Factory (NYC) and The Geffen Contemporary at MOCA (LA).
www.rowland-hill.com

Gray Wielebinski (b. 1991, Dallas, Texas) is an artist working between London and Los Angeles who graduated from the Slade School of Fine Art with a Masters in Fine Art Media
in 2018. They have recently had solo exhibitions at Seager Gallery (London, curated by DATEAGLE ART), B.Dewitt Gallery (London), Primary (Nottingham) and Gazelli Art House, (London). With respect to group exhibitions, they have recently exhibited with Gazelli Art House alongside Nan Goldin, at J Hammond Projects and South Kiosk (London) and at Turf Projects (Croydon). They have upcoming exhibitions at Lychee One in London and as a commissioned artist for Deptford X Festival 2019.
www.graywielebinski.com