/
BACK


Photo credit: Kim Richard Adler Mejdahl


FILMVISNING / FILM SCREENING:
KIM RICHARD ADLER MEJDAHL DAYS OF AL

14.06 17-19


DAYS OF AL

ORGANON ser frem til at vise Kim Richard Adler Mejdahls gotiske landbrugsgyser DAYS OF AL

Svinet er på mange måder en uadskillelig del af den danske selvfortælling. I DAYS OF AL bliver vilkårene som nationalspisen produceres under brugt som en rædselsvækkende metafor, for hvordan vold og rædsel kan indbindes i en selvfølgelighed, der lader det løbe koldt ned ad ryggen. I løbet af filmen bliver beskueren taget med ind i nogle afgørende dage i en navnløs ung mands liv. Vi følger hans forsøg på at dykke ned i sin fortid, sin dysfunktionelle families liv på et lille landbrug, og i sidste ende ser vi, hvordan dette forsøg på at møde fortiden resulterer i en opløsning og fremmedgørelse overfor sin egen krop og omverden.

Kim Richard Adler Mejdahl lader beskueren bombardere med både visuelle og auditive effekter i denne fortælling om fortid og psyke. Den tilhørende lydside, som er udgivet som selvstændigt soundtrack på labelet Cech Records, er skabt under musikeraliaset Kim Kim. I filmen indgår den eksperimenterende elektroniske musik med dumpe rytmer, svineskrig, fuglekor og hviskende stemmer i en effektfuld dialektik med filmens timelapses, slowmotion-sekvenser, klassisk stopmotion, special effects og CGI-animation. DAYS OF AL minder ligesom Kim Richard Adler Mejdahls andre projekter beskueren om, at så meget som chokeffekter kan give os hjertebanken, så er der dog næsten ikke noget mere uhyggeligt end det tilsyneladende normale, hvor rædsel, svigt og vold ligger lige under overfladen.

BIO: Kim Richard Adler Mejdahl tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i maj 2019 og har taget sin BA på Det Fynske Kunstakademi. Han blev sidste år tildelt juryens Solopris ved Charlottenborgs Forårsudstilling for sine værker ODE og No Ozone, og DAYS OF AL blev lavet på invitation til dette års Forårsudstilling. Kim Adler Mejdahls kunst er kendetegnet ved en stor åbenhed omkring den fortid der definerer ham som kunstner. Således inddrager han ikke kun sine barndoms- og ungdomstraumer i de temaer han undersøger, men ved at lade nære familiemedlemmer (og sin hund) optræde i sine værker, opstår en særlig rå intimitet i hans kunst.

Se trailer og videoer fra kunstneren her
Se kunstnerens hjemmeside her
Hør soundtracket til filmen her

---

Facebook-event

Filmen vises 14.06 kl. 17:00. Filmen præsenteres af kunstneren selv.

OBS: Billetter er gratis men skal pga. begrænset plads bestilles her

Arrangementet afholdes i forbindelse med en fælles kunstdag arrangeret i samarbejde med Det Fynske Kunstakademi og en række kunstaktører i Odense d. 14. Juni 2019.

Filmvisningen er støttet af Odense Kommune. FILM SCREENING: DAYS OF AL

Organon is looking forward to screen DAYS OF AL - a gothic farm thriller by Kim Richard Adler Mejdahl.

The pig is in many ways an inseparable part of the Danish self-image. In DAYS OF AL, the conditions under which the national dish is produced are used as a horrifying metaphor, for how violence and horror can become so interwoven with daily life it starts to resemble a scary second nature. During the course of the film, the viewer is presented with some crucial days in the life of a nameless young man. We follow his attempts to delve into his past, the life of his dysfunctional family on a small farm, and ultimately we see how this attempt to grasp the past results in a dissolution and alienation towards his own body and towards the outside world.

Throughout this story of past and psyche the viewer is bombarded with both visual and auditory effects. The accompanying soundscape, which was published as an separate soundtrack on the label Cech Records, was created under the artist’s musician pseudonym Kim Kim. The use of experimental electronic music mixed with dump rhythms, pig’s howling, bird song and whispering voices combine to form a powerful dialectic with the movie's use of timelapse, slow motion sequences, stop motion, special effects and CGI animation. DAYS OF AL reminds us, just as some of Kim Richard Adler Mejdahl's previous projects, that even though spooky effects can make our hearts skip a beat, there is still nothing more eerie than the seemingly normal, under which surface tales of horror, failure and violence lurk.

BIO: Kim Richard Adler Mejdahl graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in May 2019 and holds a BA from the Funen Art Academy. Last year he was awarded the jury's solo prize at Charlottenborg's Spring Exhibition for his works ODE and No Ozone, and DAYS OF AL was made on invitation for this year's Spring Exhibition. Kim Richard Adler Mejdahl's art is characterized by a great openness towards his personal past that defines him as an artist. By not only including his childhood and youth traumas in the themes he examines, but by also casting close family members (and his dog) as actors, a particularly crude intimacy arises in his art.

Watch trailers and videos from the artist here
Check out the artist’s website here
Listen to the soundtrack from the movie here

---

Facebook-event

The screening will take place 14th of June starting at 5 pm. The film will be introduced by the artist.


PLEASE NOTE:

Tickets are free but due to limited space must be booked here.

The screening is part of an art program arranged in cooperation with The Funen Art Academy and a number of art venues in Odense taking place on the 14th of June 2019.

The screening is supported by the municipality of Odense.