/
BACK

Adam Fenton
THE AESTHETIC DREAM COMPANY

15.11-28.11.19


Dans en dystopi

Træd ind i et blankpoleret og stærkt stiliseret pulterkammer for en konkursramt drømmeproducent på et underholdningsmarked i en endnu-ikke indtruffet fremtid. Det kilder ligesom et ord, man ikke kan huske; noget der ligger lige på kanten af tungen.

The Aesthetic Dream Company består af et videoværk med danser og koreograf Rebecka Berchtold indspillet i den lukningstruede Kgl. Afstøbningssamling i København. Værket bliver på ORGANON vist i en installationsscenografi, hvor et lyserødt gulvtæppe mellem knækkede ioniske søjler og gipsbuster af antikke figurer udgør et dansegulv, hjemsøgt af det næsten-genkendelige og resterne af det alt for smukke. Filmens lydspor med elektrisk orgel, som er sammensat af kompositioner fra den japanske electonmusiker Shigeo Sekito, coverversioner fra 1970erne af klassiske schlagere og vestlige popsange, vækker en diffus genkendelse hos lytteren. Har jeg ikke hørt den sang før? Har der nogensinde været en så lykkelig og pletfri tid?

Adam Fentons værk har understrømme af science fiction-forfatteren J.G. Ballards kølige erotik og dødsdrift og overstrømme af ”hauntologi” - nostalgien for tabte fremtider, begrebsliggjort af filosofferne Jacques Derrida og Mark Fisher. Her spøger nostalgien efter efterkrigstidens funklende fremtidsutopier, der aldrig indtraf - kollektivt diffuse tømmermænd efter fantasien om et moderne idealliv, hvis enorme, efterladte billedverden nu udgør vragdelene i et popkulturelt genbrugssystem, hvor de samme brikker føjes sammen på stadig nye måder i en søgen efter den (uopnåelige) hele verden.

Bio
Adam Fenton (f. 1992, UK) er uddannet billedkunstner fra Goldsmiths og Det Kgl. Danske Kunstakademi.
Selvom hans arbejdsfelt varierer fra hyperrealistiske oliemalerier til vaporwave, virtual reality og sansestimulerende installationer løber der en fælles tråd af formmæssig perfektionisme og interesse for overflader i hans praksis. Senest i afgangsværket The Ultimate Aesthetic Dance Floor of the Future 2.0., hvor et stiliseret dansegulv udgjorde landskabet for skinnende objekter, billeder og bevægelser uden formål, men med klare referencer til klassiske skønheds- og sandhedsidealer. The Aesthetic Dream Company er en videreudvikling af samme projekt.

www.adamfenton.co.uk

—-
Organons udstillingsprogram er venligt støttet af Statens Kunstfond og Odense Kommune.


/ ENG /

The Aesthetic Dream Company
Adam Fenton

--
Opening: Friday the 15/11 from 6 pm - 9 pm
Opening period: 15/11 - 28/11
Opening days:
Sundays 17/11 and 24/11 from 12 pm - 3 pm
Thursday 28/11 from 12 pm - 3 pm and by appointment
--

Dystopic dance moves

Step into the glossy and highly stylized warehouse of a bankrupt dream maker in an entertainment industry in a yet-to-be-seen future. It tickles like a word you can't remember; something on the tip of your tongue.

The Aesthetic Dream Company consists of a video work done in collaboration with dancer and choreographer Rebecka Berchtold recorded in The Royal Cast Collection in Copenhagen (which is currently threatened by closure). At Organon the piece is shown in an installational scenography: a pink carpet laid out between broken ionic columns and plaster busts of antique figures forms a dance floor, haunted by the almost recognizable and remnants of the all too beautiful. The video’s soundtrack with electric organ - a composite of music by Japanese electone player Shigeo Sekito, cover versions of classic 1970s schlager music and western pop songs - evoke a diffuse recognition in the listener. Haven't I heard that song before? Has there ever been such a happy and immaculate time?

Adam Fenton's work gently evokes the cool eroticism and death drive of science fiction writer J.G. Ballard while hinting at the notion of "hauntology" - the nostalgia for lost futures, conceptualized by philosophers Jacques Derrida and Mark Fisher. Here, the nostalgia of post-glittering futuristic utopias that never occurred - collectively diffuse hangovers from a fantasy of a modern ideal life whose vast, abandoned imagery forms the wreckage of a pop-cultural recycling system, the same pieces are joined in ever-new ways in a search for the (unattainable) whole world.

Bio
Adam Fenton (b. 1992, UK) holds a degree in Fine Arts from Goldsmiths and The Royal Danish Academy of Fine Arts. His practice navigates a field of hyperrealism in sculpture, virtual reality and multisensorial installations, but also in adapting figurative painterly language to contemporary uses. He is preoccupied with questions of surface, beauty and representation, as demonstrated in his graduation project, The Ultimate Aesthetic Dance Floor of the Future 2.0. — a highly stylised concept for an otherworldly dancefloor, where objects, images, and inhabitants are valued less for function and more for aesthetic attractiveness and their shiny, glossy, superficial look. The Aesthetic Dream Company is a continuation of this project.

www.adamfenton.co.uk

—-
Organon’s exhibition programme is kindly supported by The Danish Arts Foundation and Odense Municipality. 

Image: Adrian Delafontaine